همفکران
1399/11/13
09:22
#نبض_بازار 📈نماد #شتران در محدوده مثبت قرار گرفت و سهم با افزایش تقاضا توانست در قیمت بالای 989 تومان دنبال شود.

#نبض_بازار


📈نماد #شتران در محدوده مثبت قرار گرفت و سهم با افزایش تقاضا توانست در قیمت بالای ۹۸۹ تومان دنبال شود.انتهای خبر

0
0