تحلیل برای سود
1400/10/08
18:15
#گوهران و ثبت افزایش سرمایه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-049 مورخ 1400/03/24 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مو...

#گوهران و ثبت افزایش سرمایه


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۸۸۸,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۸۰۴۳۹ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۷۵۶۱ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0