پایگاه خبری انتخاب
1399/12/04
12:26
سخنگوى دبيرخانه شوراى امنيت: کلیه نظارت های فراپادمانی از فردا متوقف خواهد شد کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی: 🔹در جریان سفر ر...

سخنگوى دبیرخانه شوراى امنیت: کلیه نظارت های فراپادمانی از فردا متوقف خواهد شدکیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:


🔹در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی برای وی تشریح شد.🔹قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران" است.🔹در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.🔹در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.🔹اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس ونظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت/ایرنا🆔 @Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0