بورس۲۴
1401/04/01
20:34
«شبهرن»از عملکرد یکساله حسابرسی شده خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت نفت بهران صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

«شبهرن»از عملکرد یکساله حسابرسی شده خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت نفت بهران صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت نفت بهران در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۲۱۰۱ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۲۵۱۱ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۳۲۱۴ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است.


شبهرن
انتهای خبر

0
0