کانال کدال
1399/09/23
15:35
📊 نماد : خمحرکه 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت: صنعتی نیرو محرکه 📋 خمحرکه زیر ذره بین: 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 98.7...

📊 نماد : خمحرکه📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: صنعتی نیرو محرکه📋 خمحرکه زیر ذره بین:۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۹۸.۷۱ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۸۱.۶۹ می باشد بالاتر است.


۲️⃣: سود خالص شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۵۳,۹۲۴- میلیون ریال می باشد این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته سود خالص شرکت ۱۱۱,۵۸۵ میلیون ریال بوده است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۹- ریال است.


۴️⃣: میانگین ۴ ساله سود نقدی شرکت تقریبا برابر ۹ ریال می باشد و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۱۰ ریال می باشد که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۲٪ است.


۵️⃣: بازدهی سه ماهه سهم منفی است ولی بازدهی یک ماهه و یک ساله سهم مثبت است.✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خمحرکه


#نسبت_بنیادی #زیر_ذره_بین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0