سهم گلچین
1399/08/13
08:34
کرونا 70 درصد کارگران ساختمان را بیکار کرده است نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی می گوید در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی م...

کرونا ۷۰ درصد کارگران ساختمان را بیکار کرده است


نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی می گوید در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار مشکل شوند.انتهای خبر

0
0