بتاسهم
1400/05/24
09:53
پیشنهاد راه اندازی کدال شرکت های دولتی تا مهرماه ✅ وزیر پیشنهادی صمت، در بخشی از برنامه های ارائه شده خود از پروژه راه اندازی کدال شرکت های دولتی ...

پیشنهاد راه اندازی کدال شرکت های دولتی تا مهرماه✅ وزیر پیشنهادی صمت، در بخشی از برنامه های ارائه شده خود از پروژه راه اندازی کدال شرکت های دولتی رونمایی کرده است. این بخش از برنامه های رضا فاطمی امین در قالب سرفصل «تحول بنیادین» که شامل ۳۶ برنامه پیشنهادی است، معرفی شده است.✅ در توضیح راه اندازی کدال دولتی ها آمده است: در این پروژه اطلاعات شرکت های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت (حتی اگر عضو بورس نباشند) به طور شفاف مانند شرکت های بورسی منتشر خواهد شد. فاطمی امین وعده داده است که ۳۶ پروژه تحول تا پایان مهرماه فعال شده و نتایج آن ها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل شود./ همفکران

انتهای خبر

0
0