کانال کدال
1400/03/03
16:23
📊نماد: کهمدا 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 🏭شرکت: شيشه همدان 🔼 درآمد ماهیانه شرکت در اردیبهشت ماه امسال 57 میلیارد توم...

📊نماد: کهمدا📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱🏭 شرکت: شیشه همدان🔼 درآمد ماهیانه شرکت در اردیبهشت ماه امسال ۵۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فرودین ماه افزایش ۱۰۴٪ داشته است.🔼 مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۱۰۹٪ افزایش یافته است.🔼 درامد اردیبهشت ماه شرکت ۶۴٪ بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است🔸 مقدار ۱٪ از درامد عملیاتی شرکت از طریق فروش صادراتی و ۹۹٪ از درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.🔼شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۳۸۴ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۵۹٪ داشته است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#کهمدا #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۲:۳۸:۱۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0