تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/18
09:48
#فملی پر کردن حجم مبنا برای منفی پنج خوردن پایانی اگر این کار رو نمی کرد حقوقی باعث نمی شد شاخص کل هم امروز بازم منفی بخوره ولی این کار عمدی و دستو...

#فملی


پر کردن حجم مبنا برای منفی پنج خوردن پایانی اگر این کار رو نمی کرد حقوقی باعث نمی شد شاخص کل هم امروز بازم منفی بخوره ولی این کار عمدی و دستوری هست


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0