کارگزاری آبان
1399/08/18
11:13
📈بیشترین حجم معاملات وبصادر 111.8 میلیون سهم صباح 76.5 میلیون سهم خودرو 64.5 میلیون سهم ونوین 51.4 میلیون سهم خساپا 48.6 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


وبصادر ۱۱۱.۸ میلیون سهم


صباح ۷۶.۵ میلیون سهم


خودرو ۶۴.۵ میلیون سهم


ونوین ۵۱.۴ میلیون سهم


خساپا ۴۸.۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0