خاور سهم
1401/03/31
16:16
#خاور مهندسی توسلی‌مهر:۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کف کارخانه (ايران خودرو دیزل) است که ۵۶ دستگاه آن متعلق به شهرداری تهران است و به دلیل عدم تامین مالی ق...

#خاور


مهندسی توسلی‌مهر:۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کف کارخانه (ایران خودرو دیزل) است که ۵۶ دستگاه آن متعلق به شهرداری تهران است و به دلیل عدم تامین مالی قادر به تحویل آن نیستیم. این در حالی است که ۵۰ دستگاه اتوبوس دست دوم توسط این سازمان به صورت نقد از کشور ترکیه خریداری شده است.
انتهای خبر

0
0