نوسانگیر بازار سرمایه
1399/09/23
08:30
✳️ #زدشت . افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر(زمین) بوده که مرحله تک برگ نمودن اسناد شرکت انجام و نهایی شده و در حال...

✳️ #زدشت


.


افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر(زمین) بوده که مرحله تک برگ نمودن اسناد شرکت انجام و نهایی شده و در حال طی کردن مرحله گرفتن وکالت جهت انتقال اسناد به نام شرکت می باشد و بعد از آن مرحله کارشناسی شروع می شود. همچنین پروژه باغ گردوی شرکت در ۴۱.۶ درصد پیشرفت فیزیکی می باشد


.


✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0