کدال۳۶۰
1401/06/02
16:09
#لسرما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت صنایع سرما آفرین ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 144,042 می...

#لسرما


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت صنایع سرما آفرین ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۱۴۴,۰۴۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۵۷٪ افزایش داشته است.▪️«لسرما» با سرمایه ثبت شده ۲۱۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۸۰,۷۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۱۰:۲۳ (۹۲۸۸۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0