آریاسهم
1400/01/15
11:10
⏺ آمار تولید کنسانتره آهن ۱۰ شرکت‌ بورسی و فرابورسی ، خصوصی و دولتی در ۱۱ ماه سال گذشته با افزایش ۶ درصدی به بیش از ۴۶ میلیون تن رسید .

⏺ آمار تولید کنسانتره آهن ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی ، خصوصی و دولتی در ۱۱ ماه سال گذشته با افزایش ۶ درصدی به بیش از ۴۶ میلیون تن رسید .


انتهای خبر

0
0