سهم گلچین
1401/03/10
08:34
#داسوه اطلاعیه 1401/03/09 *داروسازی اسوه* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: 2200 ریال درصد تقسیم سود: 71 درصد #هجرت اط...

#داسوه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*داروسازی اسوه*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۲۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۱ درصد
#هجرت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*پخش هجرت*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۳۹۱۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۳ درصد
#دفارا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*داروسازی فارابی*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۸۴ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۷۷۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۶۷ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#میدکو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


*مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال (معادل ۲۳۳درصد)


از محل مطالبات و آورده ی نقدی


۱۳۳٪قطعی و ۱۰۰٪دراختیار هیئت مدیرهانتهای خبر

0
0