پارسیس تحلیل
1400/01/08
07:00
#ومهان بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان - ومهان در تاریخ 07 فروردین 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی ...

#ومهانبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه توسعه مالی مهر آیندگان - ومهان در تاریخ ۰۷ فروردین ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۴۷۱۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۹۹۸۹ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمایه گذاری غدیر - ملی صنایع مس ایران و بانک ملت.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۴۷۲۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳۴۵۴ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #ومهان ۲۷۶۲۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۲ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیس👈👈 به ما در اینستاگرام بپیوندید 👉👉انتهای خبر

0
0