بورس۲۴
1401/03/09
14:43
رای مثبت سازمان به افزایش سرمایه «شیران»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران از محل سود انباشته به جهت اصلاح ساختار مالی را صادر کرد.

رای مثبت سازمان به افزایش سرمایه «شیران»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران از محل سود انباشته به جهت اصلاح ساختار مالی را صادر کرد.


پس از این افزایش سرمایه، سرمایه شیران به ۱۹۲۸ میلیارد تومان خواهد رسید.شیران
انتهای خبر

0
0