کدال۳۶۰
1401/03/05
08:51
#خمحرکه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 1,074,...

#خمحرکه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱,۰۷۴,۶۵۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۸٪ افزایش داشته است.▪️«خمحرکه» با سرمایه ثبت شده ۵,۷۳۴,۰۸۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۷۴,۶۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۰۸:۵۱:۵۴ (۸۸۷۹۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0