آواتحلیل
1400/01/16
09:07
📌 مقایسه فروش فصلی شرکت پتروشيمي جم #جم رکورد فروش فصلی جم در زمستان به ثبت رسید که نسبت به فصل گذشته رشد 19 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ...

📌 مقایسه فروش فصلی شرکت پتروشیمی جم #جمرکورد فروش فصلی جم در زمستان به ثبت رسید که نسبت به فصل گذشته رشد ۱۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶۹ درصد را نشان می دهد...انتهای خبر

0
0