سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
09:34
عشقی : با این دغدغه نمایندگان و دید وزرای اقتصادی قطعا بازار سرمایه شرایط خوبی را خواهد دید / برنامه ریزی های خوبی برای بهبود وضعیت اجام شده / مهم ...

عشقی : با این دغدغه نمایندگان و دید وزرای اقتصادی قطعا بازار سرمایه شرایط خوبی را خواهد دید / برنامه ریزی های خوبی برای بهبود وضعیت اجام شده / مهم ترین ماموریت ما ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده عامه سهامداران است


انتهای خبر

0
0