کانال کدال
1399/08/27
17:06
📊 نماد : ذوب 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30 🏭 شرکت: س...

📊 نماد : ذوب📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان✍🏻 موضوع افشاء: تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف📋 شرح رویداد: به شرح تصویر در پیوست اعلام گردیده است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ذوب #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳:۴۲:۵۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0