خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/23
22:30
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/02/23 ♦️نماد P/NAV 1⃣- ونیکی ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳♦️نماد P/NAV۱⃣- ونیکی ۴۵٪۲⃣- واتی ۵۴٪۳⃣- وتوسم ۷۷٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0