آواتحلیل
1399/10/29
10:21
#بررسی_گزارش_کدال #آریا 📌 آریا با سرمایه جدید در نه ماهه ۷۲۱۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 131% رشد داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #آریا📌 آریا با سرمایه جدید در نه ماهه ۷۲۱۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۱٪ رشد داشته است.

انتهای خبر

0
0