آواتحلیل
1400/09/07
13:44
#بررسی_گزارش_کدال #دتماد ✅ تولید مواداولیه داروپخش در آبان 75 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 46 درصد رشد و متوسط ماههای قبل 8 درصد ...

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد✅ تولید مواداولیه داروپخش در آبان ۷۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۴۶ درصد رشد و متوسط ماههای قبل ۸ درصد افت را نشان می دهد.✅ این شرکت در این ماه ۱۳۱ تن محصولات غیرنارکوتیک فروخته که نسبت به ماه گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.نرخ فروش این محصول تقریبا مشابه ماه گذشته بوده است.
✅ در مجموع ۸ ماه فروش دتماد به ۶۴۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد نشان می دهد.📉 قیمت سهم ۴۳۸۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۹ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0