بورس۲۴
1401/02/31
17:06
«وسالت» در سال ۱۴۰۰ چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، بانک قرض الحسنه رسالت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۳۱۷ ریال سود محقق کرد.

«وسالت» در سال 1400 چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک قرض الحسنه رسالت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۳۱۷ ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۲۹۱۳ درصدی داشت.


خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به ۲۳۲۲ میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد به ۷۲۷ میلیارد تومان بالغ گردید.


وسالت
انتهای خبر

0
0