همفکران
1399/10/07
09:07
#نبض_بازار 📌وقفه معاملاتي نمادهای #دکپسول، #درازک، #غنوش و #مداران به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

#نبض_بازار


📌وقفه معاملاتی نمادهای #دکپسول، #درازک، #غنوش و #مداران به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمتانتهای خبر

0
0