پایگاه خبری انتخاب
1399/08/12
12:31
♦️ماموریت رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران برای رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان: 🔹 رسیدگی کنید چطور افراد کارتن خواب مورد تایید دستگاه‌ها قرار گرفته ا...

♦️ماموریت رییس قوه قضاییه به دادستان تهران برای رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان:


🔹 رسیدگی کنید چطور افراد کارتن خواب مورد تایید دستگاه‌ها قرار گرفته اند؟جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rav


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0