ایچیموکو و الیوت
1399/08/28
11:29
در جلسه کمیسیون اقتصادی ۲۷ آبان ماه و طرح سوال از وزیر در خصوص بورس ✅ فرصت یک هفته ای جناب حاجی دلیگانی به وزیر اقتصاد برای بهبود شرایط بازار سرم...

در جلسه کمیسیون اقتصادی ۲۷ آبان ماه و طرح سوال از وزیر در خصوص بورس✅ فرصت یک هفته ای جناب حاجی دلیگانی به وزیر اقتصاد برای بهبود شرایط بازار سرمایه.در غیر اینصورت سوال در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد .انتهای خبر

0
0