مهدی ساسانی
1399/08/22
14:38
ارز 4200 تومانی شکر حذف شد بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات شکر برداشته شد و ارز این محصول از نرخ 4200 تومان، رسما به ارز نیمای...

ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر حذف شد بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات شکر برداشته شد و ارز این محصول از نرخ ۴۲۰۰ تومان، رسما به ارز نیمایی تغییر کرد.


در مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است: بابت هر کیلو شکر صنف و صنعت مبلغ ۵۰۰۰ ریال مطالبات کارخانجات از دولت بر اساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف تسویه گردد.


_تسنیمانتهای خبر

0
0