کارگزاری آبان
1401/06/02
09:23
📈در محصولات شیمیایی نیز جو معاملات مثبت است و شوینده ها مورد توجهند. #فارس که در هفته اخیر در ردیف اول کاهش شاخص بوده است امروز نیز روندی مشابه دارد.

📈در محصولات شیمیایی نیز جو معاملات مثبت است و شوینده ها مورد توجهند. #فارس که در هفته اخیر در ردیف اول کاهش شاخص بوده است امروز نیز روندی مشابه دارد.


انتهای خبر

0
0