تجریش بورس
1399/08/12
10:07
پول از گروه خودرویی داره وارد گروه فلزاتی ها میشه مخصوصا فولاد را خوب میخرن

پول از گروه خودرویی داره وارد گروه فلزاتی ها میشهمخصوصا فولاد را خوب میخرن

انتهای خبر

0
0