بورس۲۴
1401/02/19
16:07
ثبت درآمد ۱۱۸ میلیارد تومانی در حفاری

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت حفاری شمال در ۱ ماهه منتهی به فروردین موفق به شناسایی درآمد ۱۱۸ میلیارد تومانی شد.

ثبت درآمد 118 میلیارد تومانی در حفاری

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حفاری شمال در ۱ ماهه منتهی به فروردین موفق به شناسایی درآمد ۱۱۸ میلیارد تومانی شد. این رقم در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۱ میلیارد تومان بود. بخش عمده درآمد حفاری در این ماه مربوط به پروژه مارون آسماری بوده است.


حفاری 1400 1 ماهه
انتهای خبر

0
0