کدال۳۶۰
1399/09/19
09:31
#شتهران آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/09/30 شرکت داروسازی تهرا...

#شتهران


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت داروسازی تهران شیمی با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۹-۱۹ ۰۹:۳۰:۴۵ (۷۰۱۲۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0