پایگاه خبری انتخاب
1399/08/28
13:41
📸حضور خانواده استاد شجریان بر سر مزار ایشان 🔹دیروز در چهلمین روز درگذشت استاد شجریان ، به علت شیوع کرونا از حضور مردم بر مزار ایشان جلوگیری به عم...

📸حضور خانواده استاد شجریان بر سر مزار ایشان🔹دیروز در چهلمین روز درگذشت استاد شجریان ، به علت شیوع کرونا از حضور مردم بر مزار ایشان جلوگیری به عمل آمد./خانه شجریان🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0