کانال کدال
1399/11/13
20:29
📊 نماد : فولاد 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: فولاد مبارکه اصفهان ✅ تمام درصد های ...

📊 نماد : فولاد📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)🏭 شرکت: فولاد مبارکه اصفهان✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی: 🔼(+۳۷٪)


از مبلغ ۲۰۰,۳۳۷,۴۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۳,۶۱۷,۹۲۳ میلیون ریال رسیده است🔹 سود(زیان) خالص 🔼(+۳۳٪)


از مبلغ ۸۰,۶۸۳,۷۳۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۶,۹۵۳,۱۶۳ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۳۳٪)


حقق سود ۵۱۲ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ زیان ۱۱۸۰ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها: 🔼(+۳۹٪)


علت عمده این افزایش، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، موجودی مواد و کالا ودریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها میباشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۸۰٪)


علت عمده مربوط به افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، تسهیلات مالی، سود سهام پرداختنی و پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۶٪)


علت عمده افزایش سود انباشته میباشد🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۲۵۳٪)


علت: افزایش نقد حاصل از عملیات، دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات و دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فولاد #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۹:۲۱:۳۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0