بورس نامه
1399/08/25
11:30
#خزامیا ۳۵۰۰ تومنی رو سر و دست میشکوندید براش چجوری روی ۱۰۰۰ تومن حراجش کردید؟ ورشکست شد شرکت؟

#خزامیا ۳۵۰۰ تومنی رو سر و دست میشکوندید براش


چجوری روی ۱۰۰۰ تومن حراجش کردید؟


ورشکست شد شرکت؟انتهای خبر

0
0