خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/25
21:20
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | #وکبهمن | 📆 1401/02/25 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 9,487 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 6,430 ♦️قی...

شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | #وکبهمن |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۹,۴۸۷🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۶,۴۳۰♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۶۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0