بولتن اقتصادی
1399/11/13
17:40
حل مشکل تامین روغن مایع از هفته آینده ▫️ دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران اعلام کرد که مشکل تامین روغن مایع خانوار از هفته آینده و روغن نیمه جامد ...

حل مشکل تامین روغن مایع از هفته آینده▫️ دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران اعلام کرد که مشکل تامین روغن مایع خانوار از هفته آینده و روغن نیمه جامد صنف و صنعت نیز به زودی حل خواهد شد.

انتهای خبر

0
0