بورس۲۴
1401/05/15
17:56
«پترول» پرونده یک ساله خود را بست

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت برای هر سهم ۲۰۲ ریال سود محقق کرد.

«پترول» پرونده یک ساله خود را بست

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت برای هر سهم ۲۰۲ ریال سود محقق کرد. سود خالص شناسایی شده در دوره یاد شده ۱۴۱۲ میلیارد تومان بود و جمع درآمدهای عملیاتی به ۱.۲۵۸ میلیارد تومان رسید.

پ
انتهای خبر

0
0