نوآوران امین
1400/03/26
14:45
مجتمع جهان فولاد سیرجان (#فجهان) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تحلیل بی...

مجتمع جهان فولاد سیرجان (#فجهان)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0