تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/17
14:10
برآیند نقدینگی حقیقی ها به تفکیک صنایع بازار در تاریخ : 1399.9.17 کماکان خروج پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت را داریم . @CMA_investment

برآیند نقدینگی حقیقی ها به تفکیک صنایع بازار در تاریخ : ۱۳۹۹.۹.۱۷


کماکان خروج پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت را داریم .


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0