بورس نامه
1399/11/11
09:27
قدرت خریدار #فولاد به شدت عالیه🤩 از محدوده خطرناک فعلا عبور کرده انتظار روند صعودی خوب برای سهم داریم

قدرت خریدار #فولاد به شدت عالیه🤩


از محدوده خطرناک فعلا عبور کرده


انتظار روند صعودی خوب برای سهم داریمانتهای خبر

0
0