سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
12:28
قیمت بعضی از سهم ها بقدری مفت و ارزنده شده که نیاز نیست برای صف خرید شدنشان دنبال دلیل گشت

قیمت بعضی از سهم ها بقدری مفت و ارزنده شده که نیاز نیست برای صف خرید شدنشان دنبال دلیل گشت


انتهای خبر

0
0