کدال۳۶۰
1401/02/19
16:04
#حفاری #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪️ شرکت حفاری شمال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 1,183,799 میلیون ریال ...

#حفاری


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪️ شرکت حفاری شمال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱,۱۸۳,۷۹۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است.▪️«حفاری» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۱۸۳,۷۹۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۱۶:۰۴:۴۹ (۸۷۸۹۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0