مبین تحلیل
1399/09/23
08:48
📌#پیش_گشایش 🔸صفوف خرید بازار: #بوعلی، #فروس، #وکار و #وکبهمن .... 🔸صفوف فروش بازار: #فوکا، #وسخراج، #وسگلستا #فاهواز و.... ➖➖➖➖➖➖➖

📌#پیش_گشایش🔸صفوف خرید بازار: #بوعلی، #فروس، #وکار و #وکبهمن ....


🔸صفوف فروش بازار: #فوکا، #وسخراج، #وسگلستا #فاهواز و....


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0