کانال کدال
1400/03/19
21:22
📊 نماد: کشرق 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود ✅ تمام در...

📊 نماد : کشرق📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۸۳٪)


از مبلغ ۵۰۶,۰۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۱۶,۹۱۱ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۷۲٪)


از مبلغ ۸۲,۹۲۷ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۵,۱۸۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۱۷۲٪)


تحقق سود ۲,۶۸۱ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۲۸٪)


علت افزایش: دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها💠 جمع بدهی ها: 🔽(-۶٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۵۸۱٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱۴۷٪)


علت افزایش: نقد حاصل از عملیات📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کشرق #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۸:۴۹:۳۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0