سهامیاب - آموزش بورس
1401/02/10
08:29
#غذایی ✍️از دیگر صنایع مورد توجه بازار چهارشنبه گروه غذایی بود. حذف ارز 4.200 تومانی و حواشی ایجاد شده در رابطه با افزایش نرخ مواد اولیه و در نتیج...

#غذایی✍️از دیگر صنایع مورد توجه بازار چهارشنبه گروه غذایی بود. حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی و حواشی ایجاد شده در رابطه با افزایش نرخ مواد اولیه و در نتیجه رشد قیمت محصولات غذایی باعث افزایش تقاضا در این گروه شده است.🍾از #غشاذر آغاز می‌کنیم که در یک قدمی مقاومت ۵۳۰ تومانی ایستاده است. لذا با توجه به تقاضای شکل گرفته انتظار می‌رود غشاذر با شکست روبه بالای مقاومت مذکور به سمت سطوح ۶۰۰ تومانی حرکت کند.🍾در سوی دیگر #غفارس را داریم که با نفوذ به سد ۵۶۰ تومانی را همواری برای دستیابی به سطوح ۶۲۰ تومانی خواهد داشت، اما رشد بیشتر قیمتی مستلزم عبور سهم از محدوده یاد شده است.🍾اما سری هم به #غزر بزنیم که این روز‌ها حواشی خاص به خودش را دارد. از افزایش قیمت آرد گرفته تا رشد نرخ حمل‌ونقل. همین عامل باعث شده تا تحلیلگران رشد ۴۰۰ درصدی را برای قیمت ماکارونی برآورد کنند. لذا در نماد‌های این گروه می‌توان گوشه چشمی به غزر داشت.🍾و در آخر اشاره به #غمینو داشته باشیم که به تازگی مجوز افزایش نرخ گرفته است. اما افزایش قیمت آرد دوباره فعالان را به تعدیل مثبت نرخ محصولات این شرکت امید‌وار کرده است.✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0