پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
10:33
استاندار: 🔹 از هر ۱۰ درخت جنگل‌های بلوط کهگیلویه و بویراحمد ۸ درخت به علت آفت پروانه جوانه خوار خشک می‌شود منابع طبیعی: 🔹اعتبار ۲۰ میلیارد تومان...

استاندار:


🔹 از هر ۱۰ درخت جنگل‌های بلوط کهگیلویه و بویراحمد ۸ درخت به علت آفت پروانه جوانه خوار خشک می‌شودمنابع طبیعی:


🔹اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی وعده داده شده برای مبارزه با این آفت تخصیص داده نشدهجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXh


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0