بورس نامه
1399/09/05
16:16
#کنور احتمال روند صعودی در صورت واکنش به حمایت ۴۰۰۰. احتمال روند نزولی، در صورت شکست حمایت. مقاومت بعدی سهم: ۴۷۰۰ هدف : ۵۶۰۰ وضعیت: ریسک‌ متوسط تار...

#کنور


احتمال روند صعودی در صورت واکنش به حمایت ۴۰۰۰.


احتمال روند نزولی، در صورت شکست حمایت.


مقاومت بعدی سهم: ۴۷۰۰


هدف : ۵۶۰۰


وضعیت: ریسک متوسط


تاریخ: ۹۹/۹/۵
انتهای خبر

0
0