سهام سودآور
1400/04/13
08:53
عرضه انواع فرآورده‌ هیدروکربوری در بورس انرژی 🔹اموز یکشنبه 13 تیرماه، اکستراکت سبک DAE۱۰ شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل و بلندینگ نفتا پالایش نفت ب...

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی🔹اموز یکشنبه ۱۳ تیرماه، اکستراکت سبک DAE۱۰ شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل و بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، سی او و نفتای سبک پالایش نفت آبادان، حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی و آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت شیراز و نفتای کامل پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.


_کالا خبر

انتهای خبر

0
0